Plastic Model Show Svit 2024

Online registrace byla ukončena. Své modely můžete přihlásit už jen na místě.

Online registration has been terminated.